ประกาศรับสมัครงาน

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศรับสมัครงาน

Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Written by aunchada 67
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ Written by aunchada 112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ Written by aunchada 480
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60 Written by aunchada 200
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค Written by aunchada 111
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ Written by aunchada 103
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 13 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60 Written by aunchada 194
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Written by aunchada 229
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ Written by aunchada 156
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึง 18 กันยายน 2560 Written by aunchada 176
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ Written by aunchada 203
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ Written by aunchada 217
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ต.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา Written by aunchada 283
ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Written by aunchada 366
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ต.พนักงานพิมพ์ Written by aunchada 387
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000