ความรู้เรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ความรู้เรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

Created: Friday, 07 April 2017 Published: Friday, 07 April 2017

CKD Poster

 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ คลิกที่รูป

ดาวน์โหลดคู่มือคำแนะนำ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผ่นพับ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ คลิกที่นี่

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000